STANOWISKA


___________________________________________________________________________

Stanowiska w KE
Stanowiska zaznaczone na czerwono są zajęte gdyż na danym stanowisku jest wystarczająca ilość wilków.

Stanowiska do polowań:
Przywódczyni Polowań [0/1]: 
Przywódca Polowań [0/1]: 
Atakujący/a [0/2]:
Goniący/a [0/2]:
Tropiący/a [0/2]:

Stanowiska pilnujące:
Alarmujący/ca [0/2]:
Strażnik/czka [0/4]:
Wypatrujący/a [0/2]:

Stanowiska do walk:
Przywódczyni Wojowników [0/1]: 
Przywódca Wojowników [0/1]: 
Wojownik/czka [0/10]:
Obrońca/czyni [0/3]:
Obrońca/czyni alf [0/2]:
Strateg [0/1]:

Stanowiska medyczne:
Lekarz/karka [0/3]:
Pielęgniarz/niarka [0/2]:
Położny/na [0/1]:
Ginekolog/kolożka [0/1]:
Znachor/ka [0/1] (wyrabia leki dla chorych):

Inne stanowiska:
Morderca/czyni [0/2]:
Szpieg [0/3]:
Nauczyciel/ka [0/2]:
Opiekun/ka dla szczeniąt [0/2]:

___________________________________________________________________________

Stanowiska w KW
 Stanowiska zaznaczone na czerwono są zajęte gdyż na danym stanowisku jest wystarczająca ilość wilków [Bądź nie można ich dostać na starcie].

Stanowiska do polowań:
Przywódczyni Polowań [0]: 
Przywódca Polowań [0]:
Atakujący/a [0/2]:
Goniący/a [0/2]:
Tropiący/a [0/2]:

Stanowiska pilnujące:
Alarmujący/ca [0/2]:
Strażnik/czka [1/4]: Rigel
Wypatrujący/a [0/2]:
Strażnik/czka Świątyni [1/2]: Neon Genesis

Stanowiska do walk:
Przywódczyni Wojowników
Przywódca Wojowników
Wojownik/czka [0/20]:
Obrońca/czyni [0/3] :
Obrońca/czyni alf [1/2] : Crashen
Strateg:

Stanowiska medyczne:
Lekarz/karka [1/3]: Daenerys
Pielęgniarz/niarka [0/2]:
Położny/na [0/2]:
Znachor/ka [0/1] (wyrabia leki dla chorych):

Inne stanowiska:
Morderca/czyni [0/2] :
Szpieg [0/4] :
Nauczyciel/ka podstaw [0/1] (uczy młode wilki jak zachować się w różnych sytuacjach):
Nauczyciel/ka polowań [0/1] (uczy młode wilki jak się poluje):
Nauczyciel/ka mocy [0/1] (uczy młode wilki jak posługiwać się mocami):
Opiekun/ka dla szczeniąt [0/3] (opiekuje się szczeniętami, gdy ich rodzice nie mogą):

___________________________________________________________________________

Stanowiska w KO
 Stanowiska zaznaczone na czerwono są zajęte.

Stanowiska do polowań:
Przywódczyni Polowań [0/1]:
Przywódca Polowań [0/1]:
Atakujący/a [0/5]:
Goniący/a [0/3]:
Tropiący/a [0/3]:

Stanowiska pilnujące:
Strażnik/czka [0/5]:
Wypatrujący/a [0/3]:

Stanowiska do walk:
Przywódczyni Wojowników [0/1]:
Przywódca Wojowników [0/1]:
Wojownik/czka [3/10]:
Obrońca/czyni [0/5]:
Obrońca/czyni alf [0/2]:

Stanowiska medyczne:
Medyk [0/2]:
Położny/na [0/3]:
Ginekolog [0/2]:

Inne stanowiska:
Morderca/czyni [0/2]:
Szpieg [0/3]:
Posłaniec [0/2]:
Nauczyciel/ka podstaw [0/2]:
Nauczyciel/ka polowań [0/2]:
Nauczyciel/ka mocy [0/2]:
Opiekun/ka dla szczeniąt [0/3]:
Szamanka [0/1]:
___________________________________________________________________________

Stanowiska w KP
Czerwony - zajęte stanowisko
Błękitny - pilnie potrzebujemy wilków o tej profesji
Pomarańczowy - Nadawane przez Alfę / Wymaga awansu
Reszta - wolne stanowisko

Stanowiska Główne
Samiec Alfa - wybranek Samicy Alfa
Samica Alfa - Już wkrótce...
Młody Samiec Alfa - syn Pary Alfa
Młoda Samica Alfa - córka Pary Alfa

Samiec Beta - wybrany przez Alfę / wybranek Samicy Beta
Samica Beta - wybranka Samca Beta / wybrana przez Alfę
Młody Samiec Beta - syn Pary Beta
Młoda Samica Beta - córka Pary Beta

Samiec Gamma - wybiera para alfa
Samica Gamma - wybiera para alfa
Młody Samiec Gamma - syn Pary Beta
Młoda Samica Gamma - córka Pary Beta

Stanowiska polityczne/dyplomatyczne:
Ambasador/ka [4]: Mianowani przez parę Alfa, wybierani z pomocą pary Beta oraz Gamma (jeśli są) i doradców.
Doradcy [3]: Wybierani przez parę Alfa
Skarbnik/czka [1]:
Sekretarz/ka[2]:

Stanowiska do polowań:
Przywódca polowań [1]:
Przywódczyni polowań [1]:
Atakujący/a [0/2]:
Goniący/a [2]:
Tropiący/a [2]:


Stanowiska pilnujące:
Przywódca Patrolu [0/1]:
Przywódczyni Patrolu [0/1]:
Alarmujący/ca [1] :
Strażnik/czka [5] :
Wypatrujący/a [2]:
Zwiadowca/czyni [3]:

Stanowiska do walk:
Przywódczyni Wojowników [0/1]:
Przywódca Wojowników [0/1] :
Strateg [0/1] :
Wojownik/czka [0/10]:
Wojownik/czka dystansowy/a [5] :
Wojownik/czka Mag [5] :
Obrońca/czyni [0/5] :
Obrońca/czyni alf [0/2]:

Stanowiska medyczne:
Lekarz/karka [0/2]:
Medyk/czka [0/3] :
Pielęgniarz/niarka [0/4] :
Położny/na [0/2] :
Ginekolog/kolożka [0/1] :

Stanowiska Nauczycielskie
Nauczyciel/ka podstaw [1]:
Nauczyciel/ka polowań [1] :
Nauczyciel/ka mocy [1]:
Nauczyciel/ka walk [1] :
Opiekun/ka dla szczeniąt [0/2]:

Stanowiska kapłańskie :
Mag/magiczka żywiołu [1]:
Szaman/ka [2] :
Kapłan/ka [2] :
Zielarz/ka [2] :
Alchemik/czka [1] :

Inne stanowiska:
Morderca/czyni [1]: Sansa
Szpieg [2]:
Swat/ka [1] :
Handlarz/rka [2]:
Kucharz/ka [2] :
Architekt Wnętrz [1]:
__________________________________________________________________________

Stanowiska w KZ
 Stanowiska zaznaczone na czerwono są zajęte gdyż na danym stanowisku jest wystarczająca ilość wilków lub są to stanowiska specjalne. [Bądź nie można ich dostać na starcie].

Stanowiska do polowań:
Przywódczyni Polowań [0/1]:
Przywódca Polowań [0/1]:
Atakujący/a [2]:
Goniący/a [0/2]:
Tropiący/a [0/2]:

Stanowiska pilnujące:
Dowódca Strażników [0/1]:
Alarmujący/ca [0/2]:
Strażnik/czka [0/4]:
Wypatrujący/a [0/2]:
Zwiadowca/czyni [0/4]:

Stanowiska do walk:
Przywódczyni Wojowników [0/1]:
Przywódca Wojowników [0/1]:
Wojownik/czka [0/20]:
Obrońca/czyni [0/3]:
Obrońca/czyni alf [0/2] :
Strateg [0/1]:

Stanowiska medyczne:
Lekarz/karka [1/3]: Zachary
Pielęgniarz/niarka [0/2]:
Położny/na [0/1]:
Ginekolog/kolożka [0/1]:
Znachor/ka [1/1] (wyrabia leki dla chorych): Glena
Zielarz/ka [0/2]:

Inne stanowiska:
Morderca/czyni [0/2]:
Szpieg [0/4]:
Nauczyciel/ka [0/2]:
Opiekun/ka dla szczeniąt [1/2]: Queer
Doradca/czyni [1/2]: Kayn
Szaman/ka [0/1]:
Posłaniec [0/3]:
:

5 komentarzy: